Quảng Ngãi
Các tỉnh/tp mới có điểm thi
Tỉnh/ tp sắp có điểm

Danh sách thủ khoa tốt nghiệp thpt tỉnh/tp Quảng Ngãi

 
Xếp hạng SBD Trường Họ và tên Ngày sinh Tổng điểm Điểm cộng Tổng tất cả Chi tiết
1 90714 Nguyễn Thị Kim Yến 01/07/1996 38.50 0.00 38.50 Xem
2 100179 Trần Tô Nhi 27/12/1996 38.50 0.00 38.50 Xem
3 200050 Phạm Anh Đào 28/07/1996 37.50 0.00 37.50 Xem
4 200049 Bùi Thị Thanh Đam 05/12/1996 37.50 0.00 37.50 Xem
5 120076 Nguyễn Thị Chiêu Đoan 29/09/1996 37.00 0.00 37.00 Xem
6 120259 Phạm Đình Nhân 05/06/1996 37.00 0.00 37.00 Xem
7 90487 Nguyễn Thị Mai Diệu 10/06/1996 37.00 0.00 37.00 Xem
8 10356 Nguyễn Thị Oanh Thi 02/09/1996 37.00 0.00 37.00 Xem
9 90599 Nguyễn Thị Thu Nhi 14/06/1996 37.00 0.00 37.00 Xem
10 90656 Nguyễn Trần Quỳnh Thư 16/08/1996 37.00 0.00 37.00 Xem
11 90661 Đoàn Nguyễn Thy Thy 22/03/1996 37.00 0.00 37.00 Xem
12 200295 Trần Trọng Tín 26/02/1996 37.00 0.00 37.00 Xem
13 90755 Huỳnh Trịnh Ly Ly 16/07/1996 37.00 0.00 37.00 Xem
14 90574 Nguyễn Thị Tiểu My 19/02/1996 37.00 0.00 37.00 Xem
15 220190 Phan Thị Kiều Nhiên 03/01/1996 37.00 0.00 37.00 Xem
16 10520 Trần Thị Hết 17/04/1996 37.00 0.00 37.00 Xem
17 30045 Trần Thị Mai Diệu 07/07/1996 37.00 0.00 37.00 Xem
18 10331 Huỳnh Văn Sỷ 08/05/1996 37.00 0.00 37.00 Xem
19 160216 Nguyễn Thị Hồng Phúc 30/01/1996 37.00 0.00 37.00 Xem
20 90651 Nguyễn Thị Thu Thủy 07/01/1996 37.00 0.00 37.00 Xem
21 90489 Lê Thị Bích Dung 15/05/1996 37.00 0.00 37.00 Xem
22 30418 Ngô Hồng Quỳnh Uyên 28/06/1996 37.00 0.00 37.00 Xem
23 220111 Võ Ngọc Hà Khương 13/01/1996 37.00 0.00 37.00 Xem
24 10317 Nguyễn Thị Trúc Quỳnh 10/11/1996 37.00 0.00 37.00 Xem
25 10418 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 10/11/1996 37.00 0.00 37.00 Xem
26 90570 Nguyễn Bình Minh 28/01/1996 37.00 0.00 37.00 Xem
27 90604 Lê Thị Kiều Oanh 09/11/1996 37.00 0.00 37.00 Xem
28 90752 Hồ Thị Linh 30/08/1996 37.00 0.00 37.00 Xem
29 120010 Nguyễn Thị Minh Ánh 02/11/1996 37.00 0.00 37.00 Xem
30 200059 Nguyễn Thị Trà Giang 04/12/1996 36.50 0.00 36.50 Xem
31 200085 Nguyễn Thị Thu Hồng 06/02/1996 36.50 0.00 36.50 Xem
32 120205 Phan Kim Thuỳ Linh 20/11/1996 36.50 0.00 36.50 Xem
33 30349 Nguyễn Thị Thùy 10/07/1996 36.50 0.00 36.50 Xem
34 90721 Ngô Thu Diệu 19/04/1996 36.50 0.00 36.50 Xem
35 160396 Ngô Thị Huyền Diệu 24/04/1996 36.50 0.00 36.50 Xem
36 120270 Võ Thị Hồng Nhi 04/08/1996 36.50 0.00 36.50 Xem
37 200189 Bùi Thị Nhi 30/09/1996 36.50 0.00 36.50 Xem
38 90652 Huỳnh Nguyễn Anh Thư 29/08/1996 36.50 0.00 36.50 Xem
39 90569 Nguyễn Trương Kiều Mi 15/02/1996 36.50 0.00 36.50 Xem
40 90566 Phạm Thị Hoài Mai 22/12/1996 36.50 0.00 36.50 Xem
41 10414 Nguyễn Thị Thanh Trâm 25/09/1996 36.50 0.00 36.50 Xem
42 30018 Lê Thị Cẩm 29/03/1996 36.50 0.00 36.50 Xem
43 120436 Trần Thị Thục Trâm 11/09/1996 36.50 0.00 36.50 Xem
44 170367 Trần Thị Mai Trâm 12/06/1996 36.50 0.00 36.50 Xem
45 90558 Phan Trần Phương Loan 18/03/1996 36.50 0.00 36.50 Xem
46 90559 Phạm Thị Tố Loan 13/07/1996 36.50 0.00 36.50 Xem
47 90560 Võ Thị Mai Loan 04/09/1996 36.50 0.00 36.50 Xem
48 90694 Phạm Anh Tuấn 10/02/1996 36.50 0.00 36.50 Xem
49 90701 Đoàn Nguyễn Hoài Văn 24/03/1996 36.50 0.00 36.50 Xem
50 120360 Trần Thị Thân 24/07/1996 36.50 0.00 36.50 Xem

 

Hướng dẫn xem Danh sách thủ khoa Quảng Ngãi

Danh sách thủ khoa Quảng Ngãi được cập nhật ngay sau khi có kết quả chấm thi tốt nghiệp thpt của trường được gửi lên Bộ giáo dục và đào tạo.

Hiện tại, chúng tôi chỉ hiện danh sách 50 thủ khoa

Bạn có thể tìm thấy trang này bằng cách tìm kiếm:
Danh sách thủ khoa tốt nghiệp thpt tỉnh/tp 2015, 2014Quảng Ngãi, thủ khoa tốt nghiệp thpt Quảng Ngãi, thủ khoa điểm cao nhất thpt 35, danh sach thu khoa tot nghiep thpt Quang Ngai, thukhoa Quang Ngai, thu khoa QN, ds thu khoa QN, dstk 35
 
 
Copyright (C) zzz.vn 2014

Tra cứu điểm thi 2015