Danh sách thủ khoa tốt nghiệp thpt tỉnh/tp Quảng Ngãi

 
Xếp hạng SBD Trường Họ và tên Ngày sinh Tổng điểm Điểm cộng Tổng tất cả Chi tiết
1 60317 Nguyễn Kiê`u Ngân 56.00 0.00 56.00 Xem
2 60257 Vũ Bình Lê 56.00 0.00 56.00 Xem
3 60310 Nguyễn Bùi Diệu My 56.00 0.00 56.00 Xem
4 60579 Trầ`n Thị Ngọc Tuyê`n 56.00 0.00 56.00 Xem
5 60185 Lê Kim Hoàng 56.00 0.00 56.00 Xem
6 60099 Vũ Ngọc Thùy Dương 55.50 0.00 55.50 Xem
7 60531 Trầ`n Minh Trang 55.50 0.00 55.50 Xem
8 60603 Nguyễn Thị Nguyên Vi 55.50 0.00 55.50 Xem
9 60137 Cao Nguyễn Vy Hảo 55.50 0.00 55.50 Xem
10 60500 Nguyễn Thị Minh Thư 55.50 0.00 55.50 Xem
11 60090 Võ Thị Thanh Duyên 55.50 0.00 55.50 Xem
12 60333 Phạm Duy Nguyên 55.50 0.00 55.50 Xem
13 60176 Trầ`n Đình Hiển 55.00 0.00 55.00 Xem
14 140029 Trầ`n Quốc Bảo 55.00 0.00 55.00 Xem
15 60075 Lê Hoàng Dung 55.00 0.00 55.00 Xem
16 60077 Nguyễn Thị Thảo Dung 55.00 0.00 55.00 Xem
17 60581 Đào Anh Tuyế'n 55.00 0.00 55.00 Xem
18 60460 Huỳnh Thị Anh Thi 55.00 0.00 55.00 Xem
19 60498 Kiê`u Thị Kim Thư 55.00 0.00 55.00 Xem
20 60499 Nguyễn Thị Anh Thư 55.00 0.00 55.00 Xem
21 60004 Dương Huỳnh Anh 55.00 0.00 55.00 Xem
22 60012 Đinh Thị Thiện Ánh 55.00 0.00 55.00 Xem
23 60434 Nguyễn Thị Thanh Thanh 55.00 0.00 55.00 Xem
24 60474 Trầ`n Thị Kim Thoa 55.00 0.00 55.00 Xem
25 60327 Ngô Yế'n Ngọc 54.50 0.00 54.50 Xem
26 60186 Phạm Viế't Hoàng 54.50 0.00 54.50 Xem
27 60561 Bùi Thế' Trung 54.50 0.00 54.50 Xem
28 60316 Lê Thanh Ngân 54.50 0.00 54.50 Xem
29 140026 Nguyễn Minh Bảo 54.50 0.00 54.50 Xem
30 60013 Nguyễn Thị Hải Âu 54.50 0.00 54.50 Xem
31 110299 Nguyễn Như Hoài Niệm 54.50 0.00 54.50 Xem
32 60082 Đinh Nhã Duyên 54.50 0.00 54.50 Xem
33 60258 Lê Cát Lên 54.50 0.00 54.50 Xem
34 60593 Cao Nguyễn Hà Uyên 54.50 0.00 54.50 Xem
35 11415 Võ Thị Phương Thuỳ 54.50 0.00 54.50 Xem
36 60606 Võ Hoàng Thúy Vi 54.50 0.00 54.50 Xem
37 250060 Võ Thị Hà Giang 54.50 0.00 54.50 Xem
38 60003 Bùi Huy Anh 54.50 0.00 54.50 Xem
39 60263 Dương Ngọc Khánh Linh 54.50 0.00 54.50 Xem
40 60277 Võ Thị Như Linh 54.50 0.00 54.50 Xem
41 60554 Nguyễn Đông Trình 54.50 0.00 54.50 Xem
42 140035 Nguyễn Tâm Bình 54.50 0.00 54.50 Xem
43 60391 Nguyễn Văn Phươ'c 54.50 0.00 54.50 Xem
44 60580 Bùi Thị Thu Tuyế'n 54.50 0.00 54.50 Xem
45 60034 Phạm Thị Cam 54.50 0.00 54.50 Xem
46 60459 Lương Thị Mỹ Thể 54.50 0.00 54.50 Xem
47 60462 Nguyễn Thị Tiên Thi 54.50 0.00 54.50 Xem
48 60464 Trầ`n Thị Thanh Thi 54.50 0.00 54.50 Xem
49 60376 Trầ`n Hoàng Hà Phi 54.00 0.00 54.00 Xem
50 60293 Bùi Hoàng Ly 54.00 0.00 54.00 Xem

 

Hướng dẫn xem Danh sách thủ khoa Quảng Ngãi

Danh sách thủ khoa Quảng Ngãi được cập nhật ngay sau khi có kết quả chấm thi tốt nghiệp thpt của trường được gửi lên Bộ giáo dục và đào tạo.

Hiện tại, chúng tôi chỉ hiện danh sách 50 thủ khoa

Bạn có thể tìm thấy trang này bằng cách tìm kiếm:
Danh sách thủ khoa tốt nghiệp thpt tỉnh/tp 2013, 2012Quảng Ngãi, thủ khoa tốt nghiệp thpt Quảng Ngãi, thủ khoa điểm cao nhất thpt 35, danh sach thu khoa tot nghiep thpt Quang Ngai, thukhoa Quang Ngai, thu khoa QN, ds thu khoa QN, dstk 35
 
 
Copyright (C) zzz.vn 2012

Tra cứu điểm thi 2014