Danh sách thủ khoa tốt nghiệp thpt tỉnh/tp Quảng Nam

 
Xếp hạng SBD Trường Họ và tên Ngày sinh Tổng điểm Điểm cộng Tổng tất cả Chi tiết
1 270138 Phan Nguyễn Thu Sương 11/08/1995 58.00 0.00 58.00 Xem
2 140177 Mai Lệ Huyền 09/05/1995 57.00 0.00 57.00 Xem
3 140360 Phạm Thị Diễm Phương 09/11/1995 56.00 0.00 56.00 Xem
4 140452 Lê Thị Kim Thoa 04/01/1995 56.00 0.00 56.00 Xem
5 170219 Lê Thị Cẩm Ly 02/08/1995 56.00 0.00 56.00 Xem
6 100073 Tăng Đức 19/09/1995 56.00 0.00 56.00 Xem
7 140507 Nguyễn Văn Tịnh 26/11/1995 55.50 0.00 55.50 Xem
8 140592 Đặng Quốc Vũ 01/05/1995 55.50 0.00 55.50 Xem
9 350525 Đỗ Hà Vân 03/07/1995 55.50 0.00 55.50 Xem
10 200004 Nguyễn Hoàng Lan Anh 09/05/1995 55.50 0.00 55.50 Xem
11 200448 Nguyễn Huỳnh ý Nhy 24/02/1995 55.50 0.00 55.50 Xem
12 270192 Huỳnh Thị Cao Trí 21/03/1995 55.50 0.00 55.50 Xem
13 10522 Dương Thị Thùy Trang 05/04/1995 55.50 0.00 55.50 Xem
14 10054 Lê Nguyễn Hà Dung 27/01/1995 55.00 0.00 55.00 Xem
15 10127 Phan Thị Thanh Hiền 13/09/1995 55.00 0.00 55.00 Xem
16 40330 Võ Thị Thanh Ngà 05/10/1995 55.00 0.00 55.00 Xem
17 100019 Trần Bê 03/02/1995 55.00 0.00 55.00 Xem
18 130002 Hoàng Quốc Vương ánh 06/01/1995 55.00 0.00 55.00 Xem
19 60223 Trịnh Thị Lụa 15/06/1995 55.00 0.00 55.00 Xem
20 80195 Đinh Thị Lan Phương 12/01/1995 55.00 0.00 55.00 Xem
21 140152 Trần Thị Lệ Hoa 01/10/1995 55.00 0.00 55.00 Xem
22 160348 Ngô Kim Thúy 14/01/1995 55.00 0.00 55.00 Xem
23 440044 Nguyễn Tiến Đạt 14/05/1995 55.00 0.00 55.00 Xem
24 440169 Nguyễn Đình Hoài Niệm 30/12/1995 55.00 0.00 55.00 Xem
25 270050 Vũ Ngọc Hồng 08/05/1995 55.00 0.00 55.00 Xem
26 270059 Đinh Thị Ngọc Huyền 26/10/1995 55.00 0.00 55.00 Xem
27 270093 Nguyễn Thị Luyến 20/08/1995 55.00 0.00 55.00 Xem
28 270114 Huỳnh Thị Kim Oanh 04/05/1995 55.00 0.00 55.00 Xem
29 240016 Trần Thị Bình 27/08/1995 55.00 0.00 55.00 Xem
30 240348 Phan Nguyễn Như Quỳnh 16/11/1995 55.00 0.00 55.00 Xem
31 200741 Lý Thị Ngọc Trúc 01/08/1995 55.00 0.00 55.00 Xem
32 200381 Dương Thị Mỹ 01/01/1995 54.50 0.00 54.50 Xem
33 200446 Trương Thị Quỳnh Như 14/08/1995 54.50 0.00 54.50 Xem
34 200550 Nguyễn Thế Tạo 30/06/1995 54.50 0.00 54.50 Xem
35 200569 Lê Phan Phương Thanh 01/10/1995 54.50 0.00 54.50 Xem
36 140054 Huỳnh Thị Ngọc Diệp 28/06/1995 54.50 0.00 54.50 Xem
37 140083 Nguyễn Thị Đào 05/03/1995 54.50 0.00 54.50 Xem
38 370304 Nguyễn Cao Sang 25/08/1995 54.50 0.00 54.50 Xem
39 80043 Phạm Hữu Huỳnh Duyên 08/05/1995 54.50 0.00 54.50 Xem
40 100215 Phạm Nguyễn Tuyền Linh 30/04/1995 54.50 0.00 54.50 Xem
41 100536 Bùi Thị Lâm Uyên 25/03/1995 54.50 0.00 54.50 Xem
42 240007 Lê Thị Ngọc ánh 03/01/1995 54.50 0.00 54.50 Xem
43 240103 Huỳnh Thị Thanh Hằng 20/05/1995 54.50 0.00 54.50 Xem
44 240130 Nguyễn Thị Thu Hiếu 11/08/1995 54.50 0.00 54.50 Xem
45 270014 Lê Thị Thùy Diễm 15/08/1995 54.50 0.00 54.50 Xem
46 270039 Trương Bửu Hân 10/05/1995 54.50 0.00 54.50 Xem
47 270070 Trần Đăng Khoa 10/05/1995 54.50 0.00 54.50 Xem
48 270071 Trần Thị Hà Khuyên 16/01/1995 54.50 0.00 54.50 Xem
49 270165 Võ Thị Hồng Thoa 10/09/1995 54.50 0.00 54.50 Xem
50 270185 Huỳnh Thị Bảo Trâm 11/01/1995 54.50 0.00 54.50 Xem

 

Hướng dẫn xem Danh sách thủ khoa Quảng Nam

Danh sách thủ khoa Quảng Nam được cập nhật ngay sau khi có kết quả chấm thi tốt nghiệp thpt của trường được gửi lên Bộ giáo dục và đào tạo.

Hiện tại, chúng tôi chỉ hiện danh sách 50 thủ khoa

Bạn có thể tìm thấy trang này bằng cách tìm kiếm:
Danh sách thủ khoa tốt nghiệp thpt tỉnh/tp 2013, 2012Quảng Nam, thủ khoa tốt nghiệp thpt Quảng Nam, thủ khoa điểm cao nhất thpt 34, danh sach thu khoa tot nghiep thpt Quang Nam, thukhoa Quang Nam, thu khoa QN, ds thu khoa QN, dstk 34
 
 
Copyright (C) zzz.vn 2012

Tra cứu điểm thi 2014