Danh sách thủ khoa tốt nghiệp thpt tỉnh/tp Bình Thuận

 
Xếp hạng SBD Trường Họ và tên Ngày sinh Tổng điểm Điểm cộng Tổng tất cả Chi tiết
1 10062 Trầ`n Huỳnh Mỹ Duyên 09/06/1995 57.00 0.00 57.00 Xem
2 80001 Lương Nguyễn Thúy An 28/08/1995 56.00 0.00 56.00 Xem
3 230293 Đặng Lê Họa My 02/02/1995 56.00 0.00 56.00 Xem
4 10191 Nguyễn Đăng Khoa 20/03/1995 56.00 0.00 56.00 Xem
5 80217 Lê Thị Lan 20/01/1995 55.50 0.00 55.50 Xem
6 30027 Nguyễn Văn Bình 14/10/1995 55.50 0.00 55.50 Xem
7 80376 Đỗ Thị Kim Phươ'ng 28/02/1995 55.50 0.00 55.50 Xem
8 80197 Hoàng Gia Hy 18/12/1995 55.00 0.00 55.00 Xem
9 80267 Bùi Thị Trúc Ly 07/07/1995 55.00 0.00 55.00 Xem
10 80365 Nguyễn Thảo Phương 27/10/1995 55.00 0.00 55.00 Xem
11 90131 Thái Thị Xuân Đang 08/12/1995 55.00 0.00 55.00 Xem
12 30014 Nguyễn Thị Ân 26/12/1995 55.00 0.00 55.00 Xem
13 90694 Nguyễn Thị Thạch Thảo 20/06/1995 55.00 0.00 55.00 Xem
14 180085 Văn Thị Mỹ Diệu 10/05/1995 55.00 0.00 55.00 Xem
15 50554 Nguyễn Hoàng Thi Thơ 10/10/1995 55.00 0.00 55.00 Xem
16 50545 Phú Thị Ngọc Thiện 28/08/1995 54.50 0.00 54.50 Xem
17 80574 Nguyễn Linh Uyên 05/10/1995 54.50 0.00 54.50 Xem
18 90371 Hoàng Thị Kim Liên 29/09/1995 54.50 0.00 54.50 Xem
19 30085 Ngô Phạm Mai Duyệt 19/12/1995 54.50 0.00 54.50 Xem
20 80325 Lê Trương Phương Nhã 31/10/1995 54.50 0.00 54.50 Xem
21 170046 Lê Văn Đư'c 04/08/1994 54.50 0.00 54.50 Xem
22 10147 Huỳnh Nữ Hồng Hoài 12/04/1995 54.50 0.00 54.50 Xem
23 30597 Cao Bảo Trân 03/10/1995 54.50 0.00 54.50 Xem
24 50697 Nguyễn Thị Tường Vân 22/10/1995 54.50 0.00 54.50 Xem
25 80214 Huỳnh Thị Ngọc Kim 18/08/1995 54.50 0.00 54.50 Xem
26 10184 Nguyễn Nhạt Minh Khang 30/01/1995 54.50 0.00 54.50 Xem
27 230305 Nguyễn Thị Kim Ngân 22/03/1995 54.50 0.00 54.50 Xem
28 240702 Hoàng Thị Thu Trang 26/10/1995 54.50 0.00 54.50 Xem
29 80433 Nguyễn Thị Kim Thanh 06/11/1995 54.50 0.00 54.50 Xem
30 240461 Nguyễn Minh Nhựt 05/05/1995 54.50 0.00 54.50 Xem
31 60092 Phạm Võ Ngọc Huyê`n 03/06/1995 54.50 0.00 54.50 Xem
32 80058 Lê Minh Kiê`u Duy 04/07/1995 54.00 0.00 54.00 Xem
33 210435 Hồ Thị Yế'n Vy 08/04/1995 54.00 0.00 54.00 Xem
34 180830 Huỳnh Thị Mộng Tuyê`n 05/10/1995 54.00 0.00 54.00 Xem
35 30102 Nguyễn Trầ`n Phú Đư'c 20/03/1995 54.00 0.00 54.00 Xem
36 30587 Cao Hà Huyê`n Trâm 23/08/1995 54.00 0.00 54.00 Xem
37 80580 Phạm Thị Cẩm Vân 10/11/1995 54.00 0.00 54.00 Xem
38 80575 Trầ`n Nguyễn Uyên 12/11/1995 54.00 0.00 54.00 Xem
39 50558 Trương Văn Thu 31/07/1995 54.00 0.00 54.00 Xem
40 80337 Trương Quỳnh Như 28/02/1995 54.00 0.00 54.00 Xem
41 180178 Nguyễn Ngô Hiế'u Hạnh 08/12/1995 54.00 0.00 54.00 Xem
42 240328 Nguyễn Thị Thùy Linh 11/05/1995 54.00 0.00 54.00 Xem
43 230111 Nguyễn Tấn Được 20/02/1995 54.00 0.00 54.00 Xem
44 80552 Trác Mỹ Trúc 02/08/1995 54.00 0.00 54.00 Xem
45 180119 Phan Thùy Dương 30/10/1995 54.00 0.00 54.00 Xem
46 240261 Nguyễn Đư'c Hưởng 25/05/1995 54.00 0.00 54.00 Xem
47 80203 Nguyễn Gia Khang 15/11/1995 54.00 0.00 54.00 Xem
48 80369 Trầ`n Hạu Minh Phương 27/09/1995 54.00 0.00 54.00 Xem
49 80519 Phạm Thị Thu Trang 05/12/1995 54.00 0.00 54.00 Xem
50 90457 Nguyễn Thị Yế'n Ngân 10/12/1995 54.00 0.00 54.00 Xem

 

Hướng dẫn xem Danh sách thủ khoa Bình Thuận

Danh sách thủ khoa Bình Thuận được cập nhật ngay sau khi có kết quả chấm thi tốt nghiệp thpt của trường được gửi lên Bộ giáo dục và đào tạo.

Hiện tại, chúng tôi chỉ hiện danh sách 50 thủ khoa

Bạn có thể tìm thấy trang này bằng cách tìm kiếm:
Danh sách thủ khoa tốt nghiệp thpt tỉnh/tp 2013, 2012Bình Thuận, thủ khoa tốt nghiệp thpt Bình Thuận, thủ khoa điểm cao nhất thpt 47, danh sach thu khoa tot nghiep thpt Binh Thuan, thukhoa Binh Thuan, thu khoa BT, ds thu khoa BT, dstk 47
 
 
Copyright (C) zzz.vn 2012

Tra cứu điểm thi 2014